Klintemo.nu Skolarbeten
Innehåll

 
Senaste Nytt
Presentation
Skolarbeten
  Mellanstadiet
  Högstadiet
  Gymnasiet
Gästbok
Om webbplatsen

Reklam

 
 
Viktig information

Dessa skolarbeten är inte avsedda för att uppmuntra fusk!
För att få använda arbetena som informationskälla för något typ av arbete måste du ange adressen till Klintemo.nu i källförteckningen. Tycker du inte att det passar att ange adressen (t ex därför att du har kopierat arbetet istället för att använda det som informationskälla) bryter du mot upphovsrättslagen!

 

Årskurs 7

 

Årskurs 8

 

Årskurs 9

 • Glas
  Grupparbete i Kemi:
  Mikael Klintemo och Jesper Lagerbäck

 • Telegrafens Historia
  Specialarbete i teknik

 • EMU
  Specialarbete inom SO-ämnena
  Utarbetat för webben

 

Copyright © 1995-1999 Mikael Klintemo - webmaster@klintemo.nu
Läs Viktig information innan du använder arbetet som informationskälla!