Klintemo.nu Skolarbeten
Innehåll

 
Senaste Nytt
Presentation
Skolarbeten
  Mellanstadiet
  Högstadiet
  Gymnasiet
Gästbok
Om webbplatsen

Reklam

 
 
Viktig information

Dessa skolarbeten är inte avsedda för att uppmuntra fusk!
För att få använda arbetena som informationskälla för något typ av arbete måste du ange adressen till Klintemo.nu i källförteckningen. Tycker du inte att det passar att ange adressen (t ex därför att du har kopierat arbetet istället för att använda det som informationskälla) bryter du mot upphovsrättslagen!

 

Årskurs 6 - uppsatser

I 6:an gjorde vi många grupparbeten. Dessa redovisades sedan muntligt inför klassen. Då fick åhörarna göra anteckningar för att sedan skriva en egen uppsats. I själva verket var det en sammanfattning av redovisningen. Därför är dessa uppsatser av varierande längd och kvalitet...


 

 

Copyright © 1995-1999 Mikael Klintemo - webmaster@klintemo.nu
Läs Viktig information innan du använder arbetet som informationskälla!