Klintemo.nu Skolarbeten
Innehåll

 
Senaste Nytt
Presentation
Skolarbeten
  Mellanstadiet
  Högstadiet
  Gymnasiet
Gästbok
Om webbplatsen

Reklam

 
 
Colombia

Colombia erövrades av spanjorerna på 1400-talet. Idag bor det 80% vita och melanesier, 18% svarta och mulatter och 1,4% indianer. De svarta fördes till landet som slavar från Afrika. Av barnen kan bara 20% gå i skolan p.g.a. brist på lärare och skolbyggnader. Skolan är obligatorisk från 6-11 år. I landet finns det 26 universitet och 230 högskolor. Det äldsta av universiteten ligger i huvudstaden Bogotá, det heter Santo Thomas och grundades 1580.

År 1985 drabbades Colombia av ett stort vulkan utbrott. Det var vulkanen Nevado del Ruiz som hade utbrottet. Ca 25 000 människor dog vid katastrofen.

I landet finns det stäpp, savann och regnskogar. Medeltemperaturen är 24oC. Man odlar bl.a. bananer, kaffe och tobak. Kaffet är den största exportvaran näst efter den illegala handeln med droger. Det är främst marijuana och kokain.Tre fjärdedelar av USA:s droger kommer från Colombia. Men droghandeln sysselsätter hela 15% av de ekonomiskt sysselsatta.

Landet har också stora naturtillgångar, men många utav dem är inte utnyttjade. Det finns t.ex. guld, koppar, bly, kvicksilver och smaragder. De största industrierna är textil- och byggnadsindustrin.

Colombias officiella språk är spanska, men det finns ca 80 indianspråk som också används. År 1886 blev katolicismen statsreligion, men den skiljdes från staten 1973.

 

Copyright © 1995-1999 Mikael Klintemo - webmaster@klintemo.nu
Läs Viktig information innan du använder arbetet som informationskälla!